ICE Transport Poland Spedycja międzynarodowaice_transport

Rzeczy przesiedlenia

PDF

Informacja dla osób dokonujących przewozu mienia (w tym samochodów) do miejsca odbioru w Polsce.

1). Usługi ujęte w cenie, którą płacicie Państwo ICE Transport, Edison:

 • podstawienie kontenera pod załadunek
 • transport do portu
 • odprawę celną w USA
 • koszty portowe w USA i w Gdyni
 • fracht morski do Gdyni
 • odprawę celną przekazową w Gdyni wraz z zabezpieczeniem celnym
 • dostawę do miejsca odbioru w kraju
 • wszystkie koszty manipulacyjne, dokumentacyjne i konosamentowi
 • podatek VAT od wszystkich usług dokonywanych w Polsce

2). Usługi nie ujęte w cenie ICE Transport, Edison:

 • odprawa celna ostateczna w miejscu dostarczenia kontenera
 • koszty rejestracji samochodów
 • ewentualne koszty przetrzymania kontenera w porcie w wypadku niedostarczenia właściwej dokumentacji ładunku

UWAGA:

Urząd Celny jest uprawniony do zatrzymania i rewidowania kontenera na każdym etapie jego transportu i bez podania przyczyn rewizji. Przy przekazach celnych do kraju sytuacje takie zdarzają się jednak bardzo rzadko.

3). Podstawowe informacje dla osoby przesiedlającej się:

 • oferujemy naszym klientom możliwość ubezpieczenia przewożonych środków transportu (samochodów, łodzi, quadów, motocykli)
 • koszt ubezpieczenia wynosi 1% i jest naliczany od wartosci ładunku i frachtu morskiego
 • klient jest zobowiązany do załadunku mienia/samochodu do kontenera oraz ich zabezpieczenie przed przesunięciem lub przewróceniem

UWAGA:

W kontenerze nie ma pasów mocujących, jedynie ucha umożliwiające ich założenie oraz drewniana podłoga do której można przybić podkładki blokujące.

UWAGA:

Przewoźnik morski nie odpowiada za jakiekolwiek szkody w ładunku wynikłe z poluzowania się zawartości kontenera. Szkody te nie są także pokrywane przez ubezpieczycieli. Z tego względu sugerujemy zlecanie mocowania samochodów wyspecjalizowanym firmom.

 • do mienia przesiedlenia nie można zaliczyć alkoholu, wyrobów tytoniowych, materiałów budowlanych, środków transportu i materiałów wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
 • czas wolny na załadunek kontenera wynosi dwie godziny a przestojowe USD 85/godzinę. W przypadku konieczności pozostawienia kontenera w miejscu załadunku na dłuższy czas prosimy o indywidualne uzgodnienie tego z ICE Edison
 • przepisy drogowe w miejscu załadunku i wyładunku muszą zezwalać na ruch ciężkich pojazdów
 • pojazd załadowany do kontenera musi mieć rozłączone klemy oraz pozostawioną w baku jedynie minimalną ilość paliwa
 • prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że nie ma możliwości zdjęcia kontenera z naczepy, tak więc jego podłoga będzie na wysokości ok. 50 cali nad ziemią. Załadunek samochodu jest w tej sytuacji możliwy tylko z rampy lub za pomocą przystosowanego podjazdu
 • czas wolny na rozładunek i oclenie kontenera w Polsce wynosi 8 godzin
 • przewóz mienia może być dokonywany partiami – macie Państwo 12 miesięcy na całkowite przewiezienie swoich rzeczy od daty pierwszego transportu

4). Dane i dokumenty potrzebne do transportu i odprawy mienia lub samochodu:

w Stanach Zjednoczonych:

 • numer Social Security oraz kserokopię paszportu
 • imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby odbierającej rzeczy w Polsce
 • spis rzeczy przesiedlenia z podaną wartością według załączonego wzoru
 • oryginał Certificate of Title lub Certificate of Salvage; Bill of Sale

w Gdyni:

 • dokumenty poświadczające co najmniej 12 miesięczny pobyt zagranicą (meldunki, zezwolenia na pracę, rachunki za czynsz, prąd, zeznania podatkowe itp.) oraz potwierdzające zamiar stałego przesiedlenia się do Polski (umowy o pracę, zaświadczenia o zameldowaniu  itp.)
 • dokumenty poświadczające 6 miesięczny okres faktycznego używania przewożonych środków transportu (samochodów, łodzi, quadów, motocykli). Dokumentem takim jest tylko oryginalny dowód rejestracyjny.

UWAGA:

Faktury zakupu samochodu z datą wsteczną nie są uznawane za dowód używania środka transportu !

 • zlecenie tranzytu wystawione na ICE Transport Gdynia z opłaconą opłatą skarbową na PLN 17.- (druk w ICE Gdynia)
 • numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) lub kopia złożonego w Urzędzie Skarbowy wniosku o jego nadanie

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z następującymi osobami zajmującymi się w naszych biurach sprawami rzeczy przesiedlenia:

ICE Transport Edison:
Krzysztof Małecki

Tel: (732) 516 95 55 ext 304
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

ICE Transport Poland:
Ewa Wódkiewicz

Tel: 011/ +48 58 667 24
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA:

Faktury zakupu samochodu z datą wsteczną nie są uznawane za dowód używania środka transportu !

 
You are here: Home Rzeczy przesiedlenia