ICE Transport Poland Spedycja międzynarodowaice_transport

Możliwość podejmowania maszyn i urządzeń ponad gabarytowych wraz z ich przygotowaniem do podróży morskiej.

PDF

Zakup maszyn i urządzeń w Stanach i w Kanadzie stwarza często polskim klientom problemy z realizacją zawartych już kontraktów. Czasami strona amerykańska traktuje warunki dostawy „ex Works” bardzo dosłownie oczekując, że kupujący po prostu zabierze z placu lub hali nieprzygotowaną do transportu morskiego maszynę. W takich wypadkach ICE Transport jest w stanie zorganizować całość operacji od załadunku na środek transportu, przez przygotowanie ładunku do podróży morskiej (pakowanie w skrzynie, zastosowanie folii pochłaniających wilgoć), mocowanie w kontenerach lub załadunek na statki RO-RO.

 
You are here: Home USA/Kanada